Tänder som saknas

Det finns olika sätt att lösa tandluckor / tandförluster på. Vilken metod man väljer beror på varje enskilt falls förutsättningar och patientens önskemål.

De vanligaste är sk. tandimplantat (läs mer under fliken Implantat), är ett vävnadsbesparande alternativ till tandstödd bro, som annars varit den vanligaste behandlingen mot tandluckor tidigare. En tandstödd bro stödjer sig nämligen på tänderna framför och bakom tandluckan, vilket innebär att tandläkaren ofta måste slipa ner frisk tandsubstans för att kunna fästa porslins bron.

När många eller alla tänder saknas, eller när de tänder som finns kvar är av sämre kvalitet går det eventuellt inte att fästa en bro på dessa. Tidigare har avtagbar protes varit det enda som då återstått på menyn. Den krokas fast med klamrar eller speciella fästen till de kvarvarande tänderna, eller fästs mot munslemhinnan, ungefär som en sugkopp om man är helt tandlös. Nackdelen är att det kan vara svårt att vänja sig vid en protes, eftersom den kan skava och lossna och påverka tal och födointag negativt.

Med hjälp av implantat är det ofta möjligt att få fastsittande tänder, istället för proteser trots att det ej finns tänder kvar. Undersökningar visar att över 90 procent av alla implantat som görs i helt tandlösa käkar blir lyckade.

Vi skiljer oss från många kliniker genom att bedriva hela implantatinstallationen på vår klinik. Normalt sett bollas våra patienter inte runt via remiss till annan kirurg eller klinik för det kirurgiska ingreppet, utan får all behandling utförd hos oss. Vilket uppskattas av många.