Estetisk tandvård

Denna del inom tandvården engagerar oss att förbättra en persons leende, vilket ofta leder till ökad självkänsla, munhälsa och självsäkerhet.

Det finns olika behandlingsalternativ. Med kronor eller skalfasader i keramer når man förutsägbara och långsiktiga resultat. Här finns både styrkan i materialen och möjlighet till de förändringar man vill göra. Kompositer användes allt mer och ger mycket god estetik.

Tandblästring/Air-Flow

Många av oss intar dagligen olika födoämnen som kan missfärga tänderna. Exempel på sådana livsmedel är kaffe, te, blåbär, rödbetor samt artificiella ämnen i godis. Tobaksbruk är också en stor bidragande faktor till missfärgningar.

Ett enkelt och skonsamt sätt att få bort missfärgningar är luftpolering, så kallad blästring. Vi använder oss av Air-Flow där vi med luft, vatten och kalciumkarbonat ”spolar” bort missfärgningar. Om du trots denna behandling upplever att dina tänder är mörka kan blekning var något för dig.

Tandblekning

Ytliga missfärgningar, orsakade av till exempel mat och dryck, kan tandläkaren eller tandhygienisten ta bort med en putsning. Om missfärgningen däremot ligger djupare kan en blekning vara lösningen. Det blekmedel som används tar sig nämligen in, via sprickorna i emaljen, till dentinet som finns därunder och bleker det.

Nästan alla tänder går att bleka. Men låt alltid en tandläkare bedöma situationen först och därefter bestämma om en behandling lämpar sig i ditt specifika fall. En blekning kan utföras antingen hos tandläkaren eller hemma av patienten själv. Kontakta oss för mer information

Tandreglering (ortodonti) med Invisalign®! En modern metod som vi är ensamt certifierade för i Blekinge.

Ibland är grunden för tandreglering rent kosmetisk. Ibland pga direkta bettfel eller tuggfunktionsstörning.

Invisalign är en modern tandregleringsmetod som tar hjälp av avancerad IT-teknologi och 3d-printade närmast osynliga bettskenor, vilka med stor precision flyttar tänderna till en i förväg önskad position. Vi inleder alltid med en kort konsultation där vi träffar dig för att stämma av dina önskemål, för att sedan avgöra behandlingens omfattning.

Om du sedan går vidare så tages digitala avtryck (TRIOS 3shape) vilka sänds in till Invisalign. Sedan upprättas en detaljerad behandlingsplan med hjälp av Invisaligns avancerade virtuella 3D-verktyg (ClinCheck®) där Tandläkaren planera behandlingen virituellt. Samt vid behov konsultera specialisttandläkare runt om i världen via IT-lösningar. ClinCheck® visar den följd av rörelser som dina tänder beräknas gå igenom under behandlingens gång. Därigenom kan du också se hur ditt bett förväntas se ut efter avslutad Invisalign-behandling redan innan den påbörjats. Samt få veta exakt hur många veckor / skenor som kommer ta dig till målet.

Först i detta läget tar du beslut om du önskar påbörja en Invisalign tandreglering.

Våga le hela vägen =)

När du väl inlett din Invisalign-behandling kommer du att bära varje uppsättning specialgjorda tandskenor i 7-dagarsperioder. Efterhand som du arbetar dig igenom serien av tandskenor kommer dina tänder att röra sig gradvis, lite i taget, tills de når sitt beräknade slutliga läge.

Under denna tid kommer du då och då att gå på kontroll hos din Invisalign-tandläkare för att följa dina tänders förflyttning och för att säkerställa att behandlingen följer planen. Dessa skenor är så pass diskreta att du kan bära dem oavsett yrke, vilket många uppskattar som t.ex föreläser eller på annat sätt har blickarna på sig i proffesionen.

Gjorda för att passa din livsstil

Behandlingstiden varierar från person till person beroende på varje enskild behandlings komplexitet. Det är viktigt att du pratar med din Invisalign-tandläkare om hur behandlinen bäst ska anpassas till din situation och dina mål, samt för att komma överens om hur du ska gå vidare.

Se gärna invisalign.se